بازی سویا - کادیز

اسپانیا لالیگا (هفته 20)

سویا

3 0

کادیز

18:45 1399/11/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
4
خطا
3
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
0
81
٪ مالکیت توپ
19
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
6
12
خطا
6
3
آفساید
3
9
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
9
80
٪ مالکیت توپ
20
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
4
8
خطا
3
2
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
9
79
٪ مالکیت توپ
21
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی سویا و کادیز

اسپانیا لالیگا

سویا

3
1

کادیز

20:00
1399/07/06
اسپانیا جام حذفی

کادیز

1
2

سویا

22:00
1396/10/21
اسپانیا جام حذفی

سویا

2
0

کادیز

23:30
1396/10/13