بازی بلک پول - وست برومویچ

جام حذفی انگلیس FA Cup

بلک پول

2(3) (2)2

وست برومویچ

18:30 1399/10/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
1
8
خطا
6
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
5
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
5
19
خطا
15
4
آفساید
3
19
ضربه آزاد
22
17
موقعیت گل
15
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
12
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
3
8
خطا
5
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
3
خطا
4
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بلک پول و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

بلک پول

2
3

وست برومویچ

18:30
1389/10/25
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

بلک پول

23:30
1389/08/10