بازی وست برومویچ - فولام

انگلیس لیگ برتر (هفته 21)

وست برومویچ

2 2

فولام

18:30 1399/11/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
4
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
3
9
خطا
10
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
12
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
5
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
7
0
کرنر
1
5
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
37
٪ مالکیت توپ
63
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وست برومویچ و فولام

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

فولام

21:00
1399/08/12
چمپیونشیپ Championship

فولام

0
0

وست برومویچ

20:30
1399/04/24
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

1
1

فولام

16:00
1398/06/23
انگلیس ليگ برتر

فولام

1
1

وست برومویچ

18:30
1392/12/03