بازی شفیلد یونایتد - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 22)

شفیلد یونایتد

2 1

وست برومویچ

21:30 1399/11/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
5
70
٪ مالکیت توپ
30
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
2
11
خطا
9
0
آفساید
3
13
ضربه آزاد
11
14
موقعیت گل
8
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
1
5
خطا
3
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی شفیلد یونایتد و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

0
1

وست برومویچ

23:30
1399/09/08
چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

1
0

وست برومویچ

21:00
1397/12/04
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
1

شفیلد یونایتد

23:15
1397/09/23