بازی برنلی - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 23)

برنلی

1 1

برایتون

18:30 1399/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
4
خطا
7
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
7
8
خطا
10
3
آفساید
0
11
ضربه آزاد
11
20
موقعیت گل
10
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
6
6
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
1
4
خطا
3
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی برنلی و برایتون

انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
0

برایتون

21:00
1399/08/16
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

برنلی

19:30
1399/05/05
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
1

برایتون

18:30
1398/06/23
انگلیس لیگ برتر

برنلی

3
1

برایتون

21:00
1397/11/20