بازی ایبار - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 21)

ایبار

0 2

سویا

16:30 1399/11/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
2
10
خطا
12
0
آفساید
5
17
ضربه آزاد
8
17
موقعیت گل
7
50
٪ مالکیت توپ
50
4
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
0
9
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
1
4
خطا
6
0
آفساید
4
10
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ایبار و سویا

اسپانیا لالیگا

ایبار

1
0

سویا

20:00
1399/08/03
اسپانیا لالیگا

ایبار

0
1

سویا

00:30
1399/04/17
اسپانیا لالیگا

سویا

2
3

ایبار

20:30
1398/07/04
اسپانیا لالیگا

ایبار

2
2

سویا

21:00
1397/11/21