بازی الچه - ویارئال

اسپانیا لالیگا (هفته 22)

الچه

2 2

ویارئال

21:00 1399/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
1
1
آفساید
2
3
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
2
17
خطا
5
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
17
8
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
2
8
خطا
4
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی الچه و ویارئال

اسپانیا لالیگا

الچه

1
4

ویارئال

23:30
1400/06/31
اسپانیا لالیگا

الچه

0
0

ویارئال

21:00
1399/09/16
اسپانيا لاليگا

الچه

0
1

ویارئال

19:30
1394/02/20
اسپانيا لاليگا

ویارئال

2
2

الچه

22:30
1393/10/13