بازی سویا - اوئسکا

اسپانیا لالیگا (هفته 23)

سویا

1 0

اوئسکا

18:45 1399/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
7
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
1
72
٪ مالکیت توپ
28
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
6
14
خطا
15
4
آفساید
0
15
ضربه آزاد
17
14
موقعیت گل
9
66
٪ مالکیت توپ
34
3
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
5
4
کرنر
4
10
خطا
8
3
آفساید
0
7
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
3
کارت زرد
3
5
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی سویا و اوئسکا

اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

اوئسکا

21:00
1399/09/08
اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

اوئسکا

21:00
1397/12/11
اسپانیا لالیگا

اوئسکا

1
2

سویا

23:15
1397/08/06