بازی اوساسونا - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 24)

اوساسونا

0 2

سویا

23:30 1399/12/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
7
خطا
6
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
5
32
٪ مالکیت توپ
68
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
5
14
خطا
15
3
آفساید
4
18
ضربه آزاد
17
6
موقعیت گل
10
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
2
7
خطا
9
2
آفساید
2
11
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
5
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی اوساسونا و سویا

اسپانیا لالیگا

اوساسونا

0
1

سویا

21:00
1399/08/17
اسپانیا لالیگا

اوساسونا

2
3

سویا

14:30
1398/12/11
اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

اوساسونا

23:30
1398/09/17
اسپانیا لالیگا

اوساسونا

0
5

سویا

23:30
1396/02/30