بازی سویا - ختافه

اسپانیا لالیگا (هفته 22)

سویا

3 0

ختافه

23:30 1399/11/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
10
خطا
11
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
5
77
٪ مالکیت توپ
23
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
0
5
خطا
8
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
0
86
٪ مالکیت توپ
14
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی سویا و ختافه

اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

ختافه

18:45
1399/09/22
اسپانیا لالیگا

سویا

3
0

ختافه

21:00
1398/12/04
اسپانیا لالیگا

ختافه

0
2

سویا

21:00
1398/08/05
اسپانیا لالیگا

سویا

0
3

ختافه

16:30
1398/02/01