بازی برایتون - بلک پول

جام حذفی انگلیس FA Cup

برایتون

2 1

بلک پول

18:30 1399/11/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
5
خطا
0
3
آفساید
1
1
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
5
67
٪ مالکیت توپ
33
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
1
11
خطا
4
5
آفساید
1
4
ضربه آزاد
16
21
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
3
12
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
3
کرنر
0
6
خطا
4
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
0
63
٪ مالکیت توپ
37
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0