بازی برایتون - استون ویلا

انگلیس لیگ برتر (هفته 24)

برایتون

0 0

استون ویلا

23:30 1399/11/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
1
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
1
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
0
9
کرنر
2
16
خطا
12
0
آفساید
3
15
ضربه آزاد
16
26
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
9
10
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
1
9
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
8
خطا
6
0
آفساید
3
9
ضربه آزاد
7
14
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و استون ویلا

انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

استون ویلا

18:30
1399/09/01
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

برایتون

18:30
1398/10/28
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

استون ویلا

17:30
1398/07/27
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

استون ویلا

3
1

برایتون

22:15
1398/07/03