بازی سپاهان - فجر سپاسی

لیگ برتر جام خليج فارس (هفته 7 )

سپاهان

1 0

فجر سپاسی

19:00 1391/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و فجر سپاسی

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

2
0

فجر سپاسی

15:00
1400/09/03
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

0
3

سپاهان

15:00
1392/10/03
لیگ برتر جام خليج فارس

سپاهان

1
2

فجر سپاسی

19:45
1392/05/25
لیگ برتر جام خليج فارس

سپاهان

0
0

فجر سپاسی

15:00
1391/11/10