بازی برنلی - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

برنلی

0 0

وست برومویچ

18:30 1399/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
7
خطا
5
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
5
16
خطا
10
4
آفساید
3
13
ضربه آزاد
21
6
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
9
خطا
5
2
آفساید
3
10
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
4
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برنلی و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
0

وست برومویچ

20:00
1399/07/28
انگلیس لیگ برتر

برنلی

2
1

وست برومویچ

18:30
1397/01/11
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
0

برنلی

18:30
1396/05/28
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

برنلی

18:30
1396/02/16