بازی فولام - شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

فولام

1 0

شفیلد یونایتد

23:30 1399/12/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
4
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
0
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
4
11
خطا
14
1
آفساید
3
17
ضربه آزاد
11
15
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
3
7
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فولام و شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر

فولام

1
1

شفیلد یونایتد

14:30
1399/07/27