بازی برایتون - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 25)

برایتون

1 2

کریستال پالاس

23:30 1399/12/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
3
3
آفساید
1
4
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
1
72
٪ مالکیت توپ
28
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1
13
کرنر
0
11
خطا
6
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
14
25
موقعیت گل
3
75
٪ مالکیت توپ
25
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
9
شوت دفع شده
0
11
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
0
4
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
19
موقعیت گل
2
78
٪ مالکیت توپ
22
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
4
7
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

کریستال پالاس

16:30
1399/07/27
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

1
0

برایتون

16:00
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

کریستال پالاس

23:15
1398/09/25
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

کریستال پالاس

16:00
1397/12/18

اخبار بازی