بازی وست برومویچ - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 26)

وست برومویچ

1 0

برایتون

18:30 1399/12/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
5
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
4
11
خطا
13
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
15
30
٪ مالکیت توپ
70
6
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
7
2
شوت داخل چارچوب
6
4
کرنر
1
6
خطا
10
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
9
29
٪ مالکیت توپ
71
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وست برومویچ و برایتون

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

برایتون

21:00
1399/08/05
جام حذفی انگلیس FA Cup

برایتون

3
1

وست برومویچ

23:35
1397/11/17
جام حذفی انگلیس FA Cup

وست برومویچ

0
0

برایتون

18:30
1397/11/06
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
2

وست برومویچ

18:30
1396/10/23