بازی برایتون - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 27)

برایتون

1 2

لسترسیتی

23:30 1399/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
10
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
3
39
٪ مالکیت توپ
61
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
6
14
خطا
8
4
آفساید
1
8
ضربه آزاد
19
7
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
3
4
خطا
4
1
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
5
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی برایتون و لسترسیتی

جام حذفی انگلیس FA Cup

برایتون

0
1

لسترسیتی

23:00
1399/11/22
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
3

لسترسیتی

22:45
1399/09/23
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

لسترسیتی

21:30
1399/04/03
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
0

برایتون

18:30
1398/09/02

ویدیوهای بازی برایتون و لسترسیتی