بازی وست برومویچ - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 27)

وست برومویچ

0 0

نیوکسل

15:30 1399/12/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
7
11
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
12
13
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
5
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
3
4
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
54
٪ مالکیت توپ
46
3
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی وست برومویچ و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

نیوکسل

18:30
1399/09/22
جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوکسل

3
2

وست برومویچ

23:30
1398/12/13
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
0

نیوکسل

18:30
1397/02/08
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

2
2

وست برومویچ

23:30
1396/09/07