بازی کریستال پالاس - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 28)

کریستال پالاس

1 0

وست برومویچ

18:30 1399/12/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
2
16
خطا
15
1
آفساید
1
15
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
12
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
0
8
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کریستال پالاس و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

5
1

وست برومویچ

15:30
1399/09/16
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

کریستال پالاس

3
0

وست برومویچ

22:30
1397/07/03
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

کریستال پالاس

18:30
1397/02/23
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/09/11