بازی صربستان - جمهوری ایرلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

صربستان

3 2

جمهوری ایرلند

00:15 1400/01/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
9
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
1
69
٪ مالکیت توپ
31
0
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
6
9
کرنر
6
11
خطا
18
4
آفساید
0
18
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
6
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
14
0
کرنر
4
5
خطا
10
4
آفساید
0
10
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی صربستان و جمهوری ایرلند

مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه D

صربستان

1
0

جمهوری ایرلند

23:15
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا گروه D

جمهوری ایرلند

2
2

صربستان

23:15
1395/06/15