بازی جمهوری ایرلند - لوکزامبورگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

جمهوری ایرلند

0 1

لوکزامبورگ

00:15 1400/01/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
6
3
کرنر
4
16
خطا
16
2
آفساید
2
16
ضربه آزاد
19
12
موقعیت گل
9
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
4
27
پرتاب دستی
14
1
کرنر
2
9
خطا
12
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
8