بازی آذربایجان - صربستان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

آذربایجان

1 2

صربستان

20:30 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
9
خطا
7
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
8
38
٪ مالکیت توپ
62
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
10
2
کرنر
9
19
خطا
14
1
آفساید
2
16
ضربه آزاد
18
7
موقعیت گل
17
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
7
17
پرتاب دستی
17
1
کرنر
6
10
خطا
7
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی آذربایجان و صربستان

دوستانه ملی بین المللی

آذربایجان

1
4

صربستان

19:30
1394/03/17