بازی لوکزامبورگ - آذربایجان

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

لوکزامبورگ

2 1

آذربایجان

23:15 1400/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لوکزامبورگ و آذربایجان

(لیگ ملت‌های اروپا) لیگ C گروه 1

آذربایجان

0
0

لوکزامبورگ

23:15
1399/08/27
(لیگ ملت‌های اروپا) لیگ C گروه 1

لوکزامبورگ

2
1

آذربایجان

20:30
1399/06/15
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

لوکزامبورگ

1
1

آذربایجان

20:30
1392/03/17
مقدماتی جام جهانی قاره اروپا - گروه F

آذربایجان

0
0

لوکزامبورگ

23:45
1392/01/02