بازی صربستان - لوکزامبورگ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه A (هفته 1)

صربستان

4 1

لوکزامبورگ

20:30 1400/06/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صربستان و لوکزامبورگ

یورو گروه B مقدماتی

لوکزامبورگ

2
3

صربستان

23:15
1398/08/23
یورو گروه B مقدماتی

صربستان

3
1

لوکزامبورگ

23:15
1398/06/19