بازی جبل الطارق - نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

جبل الطارق

0 3

نروژ

00:15 1400/01/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
6
6
خطا
6
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
3
0
موقعیت گل
19
21
٪ مالکیت توپ
79
8
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
10
2
پرتاب دستی
8
1
کرنر
14
15
خطا
16
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
14
1
موقعیت گل
27
23
٪ مالکیت توپ
77
3
کارت زرد
1
10
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
4
0
شوت خارج از چارچوب
10
0
شوت داخل چارچوب
13
7
پرتاب دستی
17
1
کرنر
8
9
خطا
10
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
11
1
موقعیت گل
8
25
٪ مالکیت توپ
75
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی جبل الطارق و نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

جبل الطارق

1
5

نروژ

23:15
1400/06/16

اخبار بازی