بازی مونته نگرو - جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

مونته نگرو

4 1

جبل الطارق

18:30 1400/01/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
7
خطا
7
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
18
موقعیت گل
2
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
0
8
شوت داخل چارچوب
1
4
پرتاب دستی
7
12
کرنر
0
12
خطا
14
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
31
موقعیت گل
2
70
٪ مالکیت توپ
30
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
9
8
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
0
13
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
12
8
کرنر
0
5
خطا
7
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
13
موقعیت گل
0
71
٪ مالکیت توپ
29
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی مونته نگرو و جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

مونته نگرو

3
0

جبل الطارق

22:15
1400/07/16