بازی نروژ - ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

نروژ

0 3

ترکیه

21:30 1400/01/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
7
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
6
7
کرنر
3
14
خطا
13
2
آفساید
2
14
ضربه آزاد
16
13
موقعیت گل
10
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
13
6
کرنر
0
7
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی نروژ و ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

نروژ

1
1

ترکیه

22:15
1400/07/16

ویدیوهای بازی نروژ و ترکیه

اخبار بازی