بازی هلند - لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

هلند

2 0

لتونی

21:30 1400/01/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
0
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
2
15
موقعیت گل
2
76
٪ مالکیت توپ
24
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
5
16
کرنر
0
5
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
7
35
موقعیت گل
4
75
٪ مالکیت توپ
25
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
7
13
شوت دفع شده
1
13
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
1
20
پرتاب دستی
9
11
کرنر
0
5
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
20
موقعیت گل
2
74
٪ مالکیت توپ
26
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی هلند و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

هلند

1
0

لتونی

22:15
1400/07/16
یورو گروه A مقدماتی

هلند

2
0

لتونی

23:15
1394/03/22
یورو گروه A مقدماتی

لتونی

0
6

هلند

20:30
1393/08/25