بازی جبل الطارق - هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

جبل الطارق

0 7

هلند

23:15 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
7
خطا
7
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
0
موقعیت گل
21
23
٪ مالکیت توپ
77
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
8
0
شوت خارج از چارچوب
7
0
شوت داخل چارچوب
6
10
پرتاب دستی
10
3
کرنر
9
13
خطا
11
0
آفساید
3
12
ضربه آزاد
14
0
موقعیت گل
36
27
٪ مالکیت توپ
73
2
کارت زرد
2
9
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
8
0
شوت خارج از چارچوب
12
0
شوت داخل چارچوب
16
12
پرتاب دستی
19
3
کرنر
5
6
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
6
0
موقعیت گل
15
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
10
2
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی جبل الطارق و هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

جبل الطارق

0
6

هلند

22:15
1400/07/19

ویدیوهای بازی جبل الطارق و هلند