بازی مونته نگرو - نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

مونته نگرو

0 1

نروژ

23:15 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
7
خطا
5
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
7
34
٪ مالکیت توپ
66
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
11
2
کرنر
4
13
خطا
14
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
18
2
کرنر
0
6
خطا
9
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
2
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی مونته نگرو و نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

مونته نگرو

0
2

نروژ

22:15
1400/07/19