بازی ترکیه - لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

ترکیه

3 3

لتونی

23:15 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
6
7
کرنر
3
16
خطا
15
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
16
17
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
5
7
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
12
3
کرنر
0
10
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
5
64
٪ مالکیت توپ
36
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ترکیه و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

ترکیه

2
1

لتونی

22:15
1400/07/19
یورو گروه A مقدماتی

لتونی

1
1

ترکیه

23:15
1394/06/12
یورو گروه A مقدماتی

ترکیه

1
1

لتونی

22:15
1393/07/21

ویدیوهای بازی ترکیه و لتونی