بازی جبل الطارق - ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

جبل الطارق

0 3

ترکیه

23:15 1400/06/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90