بازی مونته نگرو - لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

مونته نگرو

0 0

لتونی

23:15 1400/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مونته نگرو و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

مونته نگرو

2
1

لتونی

00:15
1400/01/05
دوستانه ملی بین المللی

لتونی

1
1

مونته نگرو

19:30
1399/07/16