بازی جبل الطارق - مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

جبل الطارق

0 3

مونته نگرو

22:15 1400/07/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی جبل الطارق و مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

جبل الطارق

1
4

مونته نگرو

18:30
1400/01/07