بازی لتونی - هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

لتونی

0 1

هلند

22:15 1400/07/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی لتونی و هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

لتونی

0
2

هلند

21:30
1400/01/07
یورو گروه A مقدماتی

هلند

2
0

لتونی

23:15
1394/03/22
یورو گروه A مقدماتی

لتونی

0
6

هلند

20:30
1393/08/25