بازی ترکیه - نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

ترکیه

1 1

نروژ

22:15 1400/07/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ترکیه و نروژ

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

ترکیه

3
0

نروژ

21:30
1400/01/07

ویدیوهای بازی ترکیه و نروژ