بازی نروژ - مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

نروژ

2 0

مونته نگرو

22:15 1400/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نروژ و مونته نگرو

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

نروژ

1
0

مونته نگرو

23:15
1400/01/10