بازی نروژ - لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

نروژ

0 0

لتونی

20:30 1400/08/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی نروژ و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

نروژ

2
0

لتونی

20:30
1400/06/13

ویدیوهای بازی نروژ و لتونی