بازی ترکیه - جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

ترکیه

6 0

جبل الطارق

20:30 1400/08/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ترکیه و جبل الطارق

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

ترکیه

3
0

جبل الطارق

23:15
1400/06/13

ویدیوهای بازی ترکیه و جبل الطارق