بازی مونته نگرو - هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

مونته نگرو

2 2

هلند

23:15 1400/08/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مونته نگرو و هلند

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

مونته نگرو

0
4

هلند

23:15
1400/06/13

اخبار بازی