بازی مونته نگرو - ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G (هفته 1)

مونته نگرو

1 2

ترکیه

23:15 1400/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مونته نگرو و ترکیه

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

مونته نگرو

2
2

ترکیه

23:15
1400/06/10
دوستانه ملی بین المللی

ترکیه

2
2

مونته نگرو

21:35
1397/01/07
دوستانه ملی بین المللی

مونته نگرو

0
1

ترکیه

22:15
1395/03/09

ویدیوهای بازی مونته نگرو و ترکیه