بازی تراکتور - نساجی مازندران

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 17)

تراکتور

2 1

نساجی مازندران

15:30 1399/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و نساجی مازندران

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
1

نساجی مازندران

16:10
1399/08/29
ليگ برتر لیگ برتر ایران

نساجی مازندران

1
0

تراکتور

20:15
1399/04/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

4
0

نساجی مازندران

15:30
1398/07/29
لیگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
1

نساجی مازندران

17:00
1397/11/21

اخبار بازی