بازی لسترسیتی - برایتون

جام حذفی انگلیس FA Cup

لسترسیتی

1 0

برایتون

23:00 1399/11/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
3
خطا
0
0
آفساید
4
4
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
0
7
کرنر
3
8
خطا
7
1
آفساید
5
12
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
1
5
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لسترسیتی و برایتون

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
1

برایتون

23:30
1399/12/16
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
3

لسترسیتی

22:45
1399/09/23
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

لسترسیتی

21:30
1399/04/03
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
0

برایتون

18:30
1398/09/02

اخبار بازی