بازی مس کرمان - خیبر خرم‌آباد

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 15)

مس کرمان

2 0

خیبر خرم‌آباد

14:30 1399/12/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مس کرمان و خیبر خرم‌آباد

دسته یک لیگ آزادگان 96-95

خیبر خرم‌آباد

0
1

مس کرمان

14:45
1395/12/17
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

مس کرمان

0
0

خیبر خرم‌آباد

15:00
1395/07/25
جام حذفی ایران 1/32 نهایی

خیبر خرم‌آباد

0
3

مس کرمان

15:00
1395/07/09
دسته یک لیگ آزادگان

مس کرمان

0
2

خیبر خرم‌آباد

16:30
1395/01/16