بازی قشقایی شیراز - چوکا تالش

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 16)

قشقایی شیراز

1 1

چوکا تالش

14:45 1399/12/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی قشقایی شیراز و چوکا تالش

دسته یک لیگ آزادگان

قشقایی شیراز

2
1

چوکا تالش

19:30
1400/04/21

اخبار بازی