بازی وست برومویچ - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

وست برومویچ

0 1

اورتون

21:30 1399/12/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
2
خطا
3
2
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
3
9
خطا
7
3
آفساید
2
9
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
11
48
٪ مالکیت توپ
52
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وست برومویچ و اورتون

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
5

اورتون

16:00
1399/06/29
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

اورتون

18:30
1396/10/30
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/10/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
3

اورتون

18:30
1395/12/21

اخبار بازی