بازی برایتون - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 29)

برایتون

3 0

نیوکسل

23:30 1399/12/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
4
خطا
1
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
1
74
٪ مالکیت توپ
26
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
1
12
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
14
11
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
0
8
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی برایتون و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

برایتون

3
0

نیوکسل

17:30
1399/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

برایتون

21:30
1399/04/30
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

نیوکسل

21:00
1398/06/30
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

1
1

برایتون

21:00
1398/02/07