بازی برایتون - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 31)

برایتون

0 0

اورتون

23:45 1400/01/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
9
پرتاب دستی
10
10
کرنر
3
12
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
12
23
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
10
شوت دفع شده
1
10
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
22
7
کرنر
2
6
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
14
موقعیت گل
4
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
7
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی برایتون و اورتون

انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
4

اورتون

17:30
1399/07/12
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

اورتون

18:30
1398/10/21
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
3

برایتون

17:30
1398/08/04
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
1

برایتون

18:30
1397/10/08