بازی وست برومویچ - ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 31)

وست برومویچ

3 0

ساوتهمپتون

21:30 1400/01/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
4
خطا
6
2
آفساید
2
6
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
9
5
کرنر
10
12
خطا
11
4
آفساید
2
11
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
14
40
٪ مالکیت توپ
60
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
10
6
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
20
0
کرنر
7
8
خطا
5
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
9
29
٪ مالکیت توپ
71
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی وست برومویچ و ساوتهمپتون

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

ساوتهمپتون

14:30
1399/07/13
جام حذفی انگلیس یک هشتم نهایی

ساوتهمپتون

2
1

وست برومویچ

18:30
1396/11/28
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

3
2

وست برومویچ

18:30
1396/11/14
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
1

ساوتهمپتون

20:00
1396/07/29